Maak Ruimte! is een Coöperatieve Vereniging  voor Nieuw Leiderschap en richt zich op organisatie, team & leiderschapsontwikkeling. Wij zijn ambachtslieden die samen met u de verandering realiseren, gebruik makend van de dan passende aanpak, zoals Theory U, Systemisch Werken, NLP en altijd vanuit de waarderende invalshoek.


Maak Ruimte! werkt samen met beslissers, beïnvloeders en uitvoerders op het gebied van organisatieontwikkeling. Samen zoeken we naar nieuwe wegen om fundamentele verandering en beweging in en tussen organisaties te initiëren en te faciliteren.


Maak Ruimte! creëert ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling door meervoudig kijken, door voorbij (oude) oordelen nieuwe verbindingen te leggen, met anderen en in jezelf. Door af te stemmen op het grotere geheel waar je onderdeel van bent.


Maak Ruimte! gaat verder dan mentale concepten en biedt ervaringen waarin deelnemers doorleven wat een nieuwe koers voor henzelf en hun organisatie inhoud.


Maak Ruimte! is uw partner in:

  • Strategische advisering
  • Programma’s voor organisatieontwikkeling
  • Leiderschapstrainingen en individuele coaching
  • Programma’s voor keten- en netwerksamenwerking
  • Coaching van teams en conflicthantering
  • Inspirerende seminars & workshops
  • Executive search en interim management
  • Interim management

 

 

 

AGENDA 2015

 

Almeers Leiderschapsprogramma gericht op zowel persoonlijke intwikkeling als ontwikkeling van de stad en de gemeentelijke organisatie

Masterclass Dwarskijkers
voor bestuurders en directeuren
Dwarskijken.pdf

Masterclass Frontlijnsturing
voor leidinggevenden van frontlijn professionals én voor beleidsadviseurs 
Frontlijnsturing.pdf

 

Lees meer